NOWOCZESNY ZAKŁAD PRODUKCYJNY CENTR OBRÓBCZYCH I PLOTERÓW CNC

W celu zagwarantowania najwyżej jakości każda z maszyn podczas finalnego montażu i po jego zakończeniu poddawana jest skrupulatnym teistą i pomiarom, które podzielić można na trzy podstawowe etapu:

Pomiary geometrii maszyny
Test dokładności i powtarzalności
Test pracą i odbiór końcowy

3

1 POMIARY GEOMETRII MASZYN

Test geometrii maszyny, któremu poddawany jest każdy ploter frezujący DIGIMA podzielony jest na następujące etapy:

1. Kontrola równoległości prowadnic tocznych osi Z
2. Kontrola równoległości śruby kulowej osi Z
3. Kontrola poprawności montażu pozostałych prowadnic maszyny – oś X i Y
4. Kontrola poprawności montażu listw zębatych w osi X i Y.

2 TEST DOKŁADNOŚCI I POWTARZALNOŚCI

Kontrola dokładności poszczególnych osi jest kluczowym etapem mającym wpływ na jakość plotera frezującego. Z tego względu każdy ploter frezujący po montażu przechodzi kolejne testy:

3 TEST PRACĄ I ODBIÓR KOŃCOWY

Kompleksowe pomiary i symulacja pracy maszyn po zakończonym montażu wykonywane są w celu optymalizacji obrabiarek. Proces ten gwarantuje poprawną i długoletnią, bezawaryjną pracę ploterów. Przed wysyłką do Klienta wykonywany jest: