UCANCAM CUTTING STANDARD jest wersją przeznaczoną dla użytkowników prowadzących rozkrój na ploterach laserowych CNC. Oprogramowanie najczęściej stosowane jest w branży reklamowej, dekoracyjnej oraz artystycznej.

OPIS FUNKCJONALNOŚCI CAD

Rysowanie i edycja

Oprogramowanie pozwala na proste i intuicyjne tworzenie oraz edycję rysunków. Do dyspozycji użytkownika są funkcjonalności inteligentnego przyciągania, dynamiczna nawigacja, praca na węzłach oraz możliwość importu projektów wektorowych z zewnętrznych programów CAD tj. dxf, eps, plt, AI oraz bitmap tj. jpg, bmp, tif, png.

Obróbka rysunków

Funkcje obróbki obrazów zawierają opcje trasowania. W celu uzyskania wiernego, wektorowego odwzorowania użytkownik posiada do dyspozycji funkcje przekształceń obrazów do skali szarości, ustawianie progów, jasności oraz kontrastu. Funkcje te w prosty sposób pozwalają na uzyskanie materiału do modułu CAM.

Kopiowanie wzdłuż krzywej

Rozmieszczenie obiektów wzdłuż krzywej z zadanymi parametrami pozwala na otrzymanie ciekawych wzorów do frezowania.

Kopiowanie w szyku

Prosty sposób na powielanie detali w szyku liniowym lub kołowym. Przy określaniu poszczególnych parametrów szyku użytkownik otrzymuje wizualizację efektów przed ich zastosowaniem.

Edycja tekstu

Użytkownik posiada do dyspozycji rozbudowany moduł edycji tekstu tj. obrót, skalowanie, przemieszczanie, rozcinanie, ułożenie na krzywej, zmiana czcionek itp. Tekst może być edytowany po przeprowadzeniu transformacji. Opracowany tekst może zostać ograniczony konturem, do którego wielkości dopasuje się automatycznie pod względem ilości wierszy.

Numery seryjne

Prosty automatyczny moduł do tworzenia ciągów oznaczeń. Otrzymane numery można w prosty sposób umieszczać na detalach.

Modelowanie parametryczne

Oprogramowanie daje możliwość modelowania parametrycznego poprzez nadanie cech geometrycznych i wymiarowych.

Lokowanie i wyrównanie poprzez przeciągnięcie

Stosowane przy przemieszczaniu lub skalowaniu. Po przytrzymaniu klawisza ALT oprogramowanie automatycznie zapamiętuje charakterystyczny punkt początkowy i końcowy do przemieszczenia.

Przycinanie

Proste i intuicyjne przycinanie do węzłów

Auto-nesting

Automatyczne rozmieszczenie zaznaczonych elementów na zadanej powierzchni. Użytkownik może ustawić parametry procesu tj. szerokość ubytku technologicznego (np. średnica wiązki plazmy), odstęp, kąt obrotu. Funkcja pozwala na ogromną oszczędność przy projektowaniu rozkroju oraz znaczną oszczędność materiału.

Naroża, skosy, wejście/wyjście

Automatyczne narzędzia do projektowania newralgicznych miejsc w rozkrajanych elementach tj. naroża, skosy, wejścia/wyjścia w materiał. Użytkownik posiada do dyspozycji funkcje rozbudowy modelu w celu ciągłego rozkroju bez konieczności dezaktywacji i ponownej aktywacji głowicy tnącej. Możliwe jest również wejście w materiał poza konturem cięcia w celu ujednolicenia krawędzi cięcia.

Edycja węzłów

Funkcjonalności edycji węzłów obejmują: dodawanie, usuwanie, rozłączanie, łączenie, zamykanie, przekształcanie do linii, przekształcanie do krzywej, wygładzanie, symetria, wyrównanie (justowanie), punkt początkowy, automatyczne usuwanie punktów, zaokrąglanie oraz pion.

Mostki

Tworzenie mostków tj. połączeń pomiędzy elementem wycinanym a materiałem. Użyteczna funkcja w przypadku wycinania małych detali, umożliwiająca szybsze wyjęcie materiału po rozkroju.

Mostki specjalne

Tworzenie mostków z wpalaniem na zewnątrz lub na geometrii. Bardzo użyteczna funkcja w programowaniu wycinarek z palnikiem tlenowym/acetylenowym oraz plazmowych. Tworzenie mostków zmniejsza zniekształcenia termiczne, zapobiega poruszaniu się detalu podczas rozkroju oraz zmniejsza zużycie części z uwagi na krótszą drogę cięcia.

Opcje wejścia/wyjścia

Opcje do tworzenia wpalań i wyjść poza ciętymi detalami

Łatwe przemieszczanie

Łatwe przemieszczanie z wizualizacją umiejscowienia i przyporządkowanego punktu wpalania

Cięcie ciągłe

Łączenie detali pomiędzy ich punktami wejścia/wyjścia po najkrótszej drodze. Łączenie zmniejsza ilość wypaleń, a zarazem zniekształceń termicznych oraz przyczynia się do obniżenia zużycia części eksploatacyjnych w wypalarkach.

Krawędź wspólna

Edycja ścieżki narzędzia w sposób określenia krawędzi wspólnej w celu niedublowania linii cięcia.

Rozpoznawanie kształtów

Oprogramowanie posiada inteligentne rozpoznawanie kształtów detali z konturem wewnętrznym i zewnętrznym w celu automatycznego przydzielania strony punktów wejścia/wyjścia w sposób nieinwazyjny dla wycinanego detalu.

Ścieżka automatyczna/manualna

Użytkownik posiada do dyspozycji automatyczne narzędzie do tworzenia ścieżek oraz narzędzie manualne, w którym można zadać odsunięcie kompensujące (lewa/prawa strona konturu), prędkość rozkroju i kierunek rozkroju.

Sekwencja - edycja ścieżek cięcia

Zmiana automatycznie przyporządkowanej sekwencji wycinania detali.

Podział – edycja ścieżek cięcia

Narzędzie pozwalające na szybki podział dużych detali niemieszczących się na stole roboczym maszyny.

Statystyka

Generacja informacji o długości cięcia, długości ruchów przestawczych, ilości otworów wejściowych, czas cięcia.

Symulacja krokowa

Weryfikacja ścieżki cięcia krok po kroku pozwalająca wyeliminować błędy projektowania i zoptymalizować wydajność i jakość cięcia.

Ścieżka wykonawcza

Przy opracowywaniu pliku wykonawczego na maszynę użytkownik posiada następujące ustawienia: tryb cięcia (ciągły, przebijania, trasowania) , prędkość cięcia, prędkość ruchu przestawczego, ustawienie punktu bazowego w puncie charakterystycznym detalu lub w określonej pozycji materiału. Tryb ciągły – zwyczajny tryb cięcia maszyny Tryb przebijania – oszczędność dysz tnących poprzez podział cięcia na dwa etapy – przebijanie (dyszami nienadającymi się do cięcia ciągłego) oraz pracy ciągłej (dysze pełnowartościowe). Tryb trasowania – znakowanie detalu przed wycięciem w celu ostatecznej weryfikacji.

Ustawienia postprocesora

Oprogramowanie może generować kody z komendami G i M. Użytkownik może dodawać i edytować komendy stosownie do potrzeb.

Biblioteka kształtów

Do dyspozycji użytkownika oddano około 10 tysięcy kształtów. Biblioteka może być rozszerzana przez użytkownika.

Praca na warstwach

Możliwość przenoszenia obiektów do poszczególnych warstw ułatwia wytypowanie poszczególnych elementów do modułu CAM. W dużym stopniu zwiększa przejrzystość przy projektowaniu.