UCANCAM CUTTING PROFESSIONAL wyposażony jest w moduł zarządzania magazynem płyt i odpadów i przeznaczony jest dla użytkowników posiadających przemysłowy rozkrój materiałów na wycinarkach laserowych, plazmowych i palnikowych oraz waterjetach. Oprogramowanie najczęściej stosowane jest w branży cięcia metali oraz przemysłowego rozkroju tworzyw sztucznych.

OPIS FUNKCJONALNOŚCI CAD

Funkcje CUTTING STANDARD

Oprogramowanie posiada wszelkie funkcjonalności wersji STANDARD.

Nesting interaktywny

Niezwykle przydatna, rozszerzona funkcjonalność auto-nestingu. Użytkownik otrzymuje możliwość ingerencji w sposób rozmieszczenia zaproponowany przez program. Narzędzie utrzymuje ograniczenia technologiczne tj. wielkość materiału, szerokość szczeliny oraz elementy sąsiadujące, lecz pozwala na manualne rozmieszczenie poprzez swobodne przesunięcie, obrót, lustro tam gdzie jest to możliwe.

Zarządzanie magazynem płyt i odpadów

System zarządzania magazynem materiałów pozwalający na automatyczne tworzenie odpadów po nestingu i zapamiętywaniu ich kształtów w celu ponownego wykorzystania.

Granica odpadu

Granica odpadu może być pokazana po auto-nestingu oraz nestingu interaktywnym, a jej zasięg zostaje zmieniony po zmianie położenia detali.

Zapis do bazy materiałów

Możliwość nadania cech płyt/odpadów poprzez określenie numeru seryjnego, typu materiału, grubości, ilości, długości, szerokości, powierzchni w celu dalszej identyfikacji i wykorzystania.

Wczytywania z bazy materiałów

Wczytywanie z bazy materiałów (płyt/odpadów) odbywa się poprzez wybór z listy. W celu ułatwienia doboru wielkości i kształtu materiału do dyspozycji użytkownika oddano okno podglądu geometrii. Oprogramowanie posiada przejrzyste menu wyszukiwania po zadanych cechach tj. powierzchnia, grubość, szerokość, długość.