UCANCAM CUTTING - CIĘCIE

Oprogramowanie UCANCAM Cutting pozwala na efektywne programowanie wycinarek sterowanych numerycznie tj.:

Plotery laserowe CNC
Wycinarki plazmowe
Maszyny tnące strumieniem wody tj. waterjet
Wycinarki laserowe
Wycinarki drutowe

Do najważniejszych funkcjonalności programu należy zaliczyć:

Dostęp do biblioteki kilku tysięcy kształtów
Zaawansowany moduł CAM z możliwością modelowania wektorowego
Modelowanie parametryczne
Narzędzia trasowania grafiki rastrowej
Automatyczny i interaktywny nesting (automatyczna optymalizacja rozkroju)
Automatyczna generacja odpadu po cięciu do dalszego wykorzystania
Automatyczne tworzenie mostków
Narzędzia do pracy w narożach
Symulacja krokowa oraz bryłowa rozkroju z możliwością wyboru tekstur obrabianego materiału