6 POWODÓW, ABY KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA DIGIMA

Digima jest ekspertem w dziedzinie oprogramowania odpowiedniego dla potrzeb przemysłu produkcyjnego i jest jedną z naszych najważniejszych grup produktów. Nasz wybór obejmuje najlepsze oprogramowanie CAM na rynku, w wyborze i użyciu którego wiemy, jak doradzać naszym klientom. Przeczytaj poniżej więcej powodów, dla których Twoja firma powinna otrzymać oprogramowanie produkcyjne od Digima.

  1. Programowanie CAM podwaja wykorzystanie obrabiarki

Monitorowaliśmy wykorzystanie maszyn w kilku firmach, które przeszły z programowania ręcznego na programowanie Surfcam. W ciągu trzech miesięcy od dostawy Surfcam wykorzystanie maszyn wzrosło z 30 do około 60 procent. Innymi słowy, liczba pozycji rozliczanych miesięcznie podwoiła się.

  1. Oprogramowanie CAM przyspiesza programowanie

Nowoczesne oprogramowanie CAM umożliwia szybką produkcję nawet skomplikowanych części. Przyspieszają znacznie programowanie, ponieważ nie wszystkie dane muszą być wprowadzane osobno na komputerach. Dzięki oprogramowaniu możesz obrabiać nawet trudne kształty 3D, których nie można nawet dotknąć ręcznie.

Jeśli program jest wprowadzany ręcznie na obrabiarce, należy zawsze zapewnić, sprawdzając na przykład, czy narzędzie nie koliduje z przedmiotem obrabianym. Za pomocą CAM analiza kolizji może być przeprowadzana przez symulację. Pozwala to na uruchomienie części na obrabiarce bez czasochłonnego testowania.

  1. Każdy może nauczyć się korzystać z naszego oprogramowania

Oprogramowanie jest łatwe w użyciu, więc wszyscy pracownicy mogą nauczyć się z niego korzystać. Działalność firmy nie jest skupiona tylko na jednej osobie, więc na przykład zwolnienie lekarskie nie powoduje opóźnienia w procesie produkcyjnym

  1. Rozwiązania dla wielu potrzeb

Nasza oferta obejmuje oprogramowanie do projektowania dla wszystkich potrzeb przemysłu produkcyjnego. Oferowane przez nas oprogramowanie obejmuje SurfcamTrad, SurfcamEvo, WorkNC, Peps i Rada. W późniejszym czasie oprogramowanie można rozszerzyć o rozwiązania z rodziny produktów Hexagon. Nie musisz więc kupować innego oprogramowania, ale moduł CAM można zaktualizować o dodatkowe moduły.

Jesteśmy jedyną firmą w Finlandii, która oferuje oprogramowanie CAM i ma osobę specjalizującą się w programowaniu postprocesorowym. W ciągu 28 lat stworzyliśmy ogromną liczbę niestandardowych postprocesorów i jesteśmy w czołówce Europy Zachodniej w ich programowaniu.

  1. oszczędności

Jak wspomniano w pierwszym akapicie, oprogramowanie CAM zwiększa wykorzystanie obrabiarek, ponieważ oprogramowanie przyspiesza ścieżki narzędzi. Ścieżki narzędzi wykonane za pomocą CAM są również same w sobie szybsze. Oprogramowanie zwykle zwraca się w ciągu kilku miesięcy.

Istnieją również oszczędności w kosztach narzędzi, ponieważ dynamiczna ścieżka narzędzia Waveform pozwala na dłuższą żywotność narzędzi. Tradycyjna ścieżka narzędzia ładuje narzędzie, szczególnie pod kątem 90 stopni, gdy narzędzie często podrywa materiał. W ścieżce narzędzia Waveform rogi są zbliżane ruchem obrotowym, co umożliwia równomierne obciążenie narzędzia. Ścieżki narzędzi są również szybsze, co usprawnia produkcję

  1. Szkolimy użytkowników oprogramowania

Prowadzimy szkolenia w zakresie korzystania z oprogramowania w naszym własnym lokalu lub w siedzibie klienta. Nasze szkolenie jest odpowiednie zarówno dla nowych, jak i doświadczonych użytkowników oprogramowania. Zapewniamy wsparcie w korzystaniu z oprogramowania nawet po szkoleniu.